Windows - tipy, triky

Díky těmto pár sesbíraným tipům pro Windows se v říjnu roku 2002 v časopise PC World objevila zmínka o mých osobních stránkách. Byl tam obrázek a tento popis:

Stránka Martina Gramese
martin-g.webz.cz
Na této stránce najdete spoustu dalších informací, než jen samotné tipy a triky pro Windows. I těch je zde ale požehnaně. Stránka je provedena docela přehledně, v levé části vás přivítá menu obsahující spoustu zajímavých rubrik. Za všechny uvedu jen některé, jež se přímo týkají Windows. Rubrika Programování vás seznámí s některými kousky kódu, které autor považuje za zajímavé. Kurz HTML vás zase uvede do tvorby WWW stránek, i když jen v úplných základech. Za zmínku stojí i možnost stažení některých zajímavých utilit pro Windows, nebo třeba kniha hostí, v níž se můžete zvěčnit. Nechybí ani vyhledávač, prostě stránka se spoustou informací, která rozhodně stojí za vaši návštěvu.

Klávesové zkratky

ALT + F4 Zavře aktuální okno(program), když není co zavírat ukončí Windows.
CTRL + ESC Otevře menu Start.
ALT + TAB Přepíná spuštěné programy.
ALT Přesune se do menu okna(programu).
ALT + ENTER Zobrazí vlastnosti souboru.
PRINT SCREEN Sejme obrazovku do schránky.
CTRL + ALT + DELETE Vyvolání okna v němž můžete ukončit "seklý" program nebo vypnout počítač.
ALT + SHIFT Přepne rozložení klávesnice(anglické, české).
Pravý ALT + q Napíše obrácené lomítko "\".
Pravý ALT + + Napíše znak "~".
Pravý ALT + ě Napíše znak "ˇ".
Pravý ALT + š Napíše znak "^".
Pravý ALT + č Napíše znak "˘".
Pravý ALT + ř Napíše znak "°".
Pravý ALT + ž Napíše znak "˛".
Pravý ALT + ý Napíše znak "`".
Pravý ALT + á Napíše znak "˙".
Pravý ALT + í Napíše znak "´".
Pravý ALT + é Napíše znak "˝".
Pravý ALT + = Napíše znak "¨".
Pravý ALT + ´ Napíše znak "¸".
Pravý ALT + w Napíše znak "|".
Pravý ALT + r Napíše znak "®".
Pravý ALT + t Napíše znak "™".
Pravý ALT + ú Napíše znak "÷".
Pravý ALT + ) Napíše znak "×".
Pravý ALT + f Napíše znak "[".
Pravý ALT + g Napíše znak "]".
Pravý ALT + l Napíše znak "Ł".
Pravý ALT + ů Napíše znak "$".
Pravý ALT + § Napíše znak "ß".
Pravý ALT + y Napíše znak ">".
Pravý ALT + x Napíše znak "#".
Pravý ALT + c Napíše znak "©".
Pravý ALT + , Napíše znak "<".
Pravý ALT + . Napíše znak ">".
Pravý ALT + - Napíše znak "*".

Když držíte stisknetý SHIFT při načítání CD, tak nenajede program(autorun), který se automaticky spouští při načtení CD.

Když chcete otevřít soubor v jiném programu, než je asociován s tímto programem, stačí jednou kliknout na soubor, stisknout a držet klávesu Shift a kliknout na soubor pravým tlačítkem. Nyní Vám v kontextovém menu přibyde funkce Otevřít v programu.

Martin Grames

Registry - programy spouštěné při startu

Operační systém Windows se snaží automatizovat opravdu vše. Jedním z negativních výsledků je i několikanásobně delší start systému způsobený spuštěním mnoha programů, bežících poté na pozadí. Řeknete si: jednoduchá věc, podívám se do nabídky „Po spuštení“ a vše vymažu. Tak jednoduché to však není, programy své spuštění dokáží zamaskovat někdy opravdu velice mistrně - a to jak jinaž než pomocí registrů. Tam běžný uživatel zpravidla nevstoupí. Vy jste však uživatele zběhlí a hrátky s registry jsou vaší běžnou činností. Určite tak uvítáte následující seznam možných lokací:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

CD časopisu Computer

MSDOS.SYS

Zde jsou příkazy, kterými lze změnit start počítače. Tyto příkazy se zadávají do souboru msdos.sys pod nápisem options. Tyto nastavení jsou pouze pro msdos.sys pro WIN95!

BootDelay=n Nastavuje čekací dobu při zavádění, kdy systém čeká na stisk klávesy. Standartně 2s, při hodnotě 0 systém nečeká.
BootGUI=n Nastavení 1 zavede Windows, při 0 systém zůstane v příkazové řádce
Bootkeys=n Nastavení 0 zruší funkci kláves F8, F5 a F6 během zavádění systému
BootMenu=n Nastavení 1 vyvolá automaticky Starovní menu, menu se vyvolá klávesou F8
BootMenuDefault=n Nastaví číslo položky Startup menu, která se automaticky spustí
BootMenuDelay=n Položka nastavující počet sekund, po kterých se automaticky zavede položka Startup Menu
BootMulti=n Nastavení 1 dává možnost bootovat pod starým operačním systémem,0 nikoliv
Bootwin=n Nastavení 1 vyvolá WIN95, 0 minulý operační systém
DBLSpace=n Nastavení 1 automaticky nahraje DBLSPACE.BIN, 0 nikoliv
DRVSpace=n Nastavení 1 automaticky nahraje DRVSPACE.BIN
DoubleBuffer=n Nastavení 1 umožňuje využít dvojitý buffer u SCSI řadiče
LoadTop=n Nastavení 1 nahraje COMMAND.COM a DRVSPACE.BIN do paměťové oblasti nad 640kB
Logo=n Nastavení 1 zobrazí při spuštění animované logo
Network=n Nastavení 1 umožní Nouzový režim se síťovými komponentami

Ukázka souboru msdos.sys:

[Paths]
UninstallDir=C:\
WinDir=C:\WINDOWS
WinBootDir=C:\WINDOWS
HostWinBootDrv=C

[Options]
BootGUI=1
Network=0
BootMulti=1
BootMenu=1
CD časopisu Computer

Krotíme Scandisk

Po tvrdém(nouzovém) restartu počítače spustí operační systém program Scandisk, který má odhalit možné chyby. Zkušenější uživatelé brzy zjistí, že Scandisk málokdy nějaké chyby odhalí. Navíc jeho test zdržuje start opeačního systému. Program Scandisk můžete při startu počítače buď zcela potlačit(nespustí se nikdy), spouštět po upozornění a stisku libovolné klávesy(poloautomaticky), nebo ho nechat spouštět zcela automaticky. Nastavení některého z uvedených režimů provedete změnou parametru v systémovém souboru msdos.sys. AutoScan najdete(nebo připíšete) v sekci [Options]. Možné hodnoty jsou následující:
AutoScan=0 (ScanDisk se nespustí vůbec)
AutoScan=1 (ScanDisk se spustí po upozornění a stisku klávesy)
AutoScan=2 (ScanDisk se spustí automaticky)

Upozornění: Soubor msdos.sys je systémový a kromě tohoto atributu má standartně nastavené vlastnosti Jen ke čtení, Archivovat, Skrytý. Před jakýmkoli pokusem o jeho úpravy musíte zrušit vlastnost Jen ke čtení, jinak by nebylo možné změnu uložit.

Časopis Computer

Vypínáme Windows

Často se objevuje dotaz, jakým způsobem lze vypnout Windows 95/98 jinak, než tradičním způsobem přes nabítku Start. Nabízím vám dvě řešení. První je přes zástupce, kterého si jednoduše vytvoříme třeva na pracovní ploše. Postup je následující: klepneme pravým tlačítkem myši na pracovní ploše a ze zobrazené nabítky vyberte Nový objekt|Zástupce. Do dialogového okna vepište C:\Windows\RUNDLL32.EXE user,ExitWindows a potvrďte. Poklepete-li poté na tohoto zástupce, systém se automaticky ukončí. Druhé řešení je více elegantní. Pokud prohledáte server www.download.com klíčovým slovem "shut down", systém nalezne desítky aplikací. Z těch používanějších a vyzkoušených doporučuji tyto programy:

ShutDown Now 4.12 Windows 95/98/NT Shareware
FilexRestart 1.03 Windows 95/98 Shareware
AutoExit 3.02 Windows 95/98/NT Freeware
AutoShutdown 2.0 Windows 95 Demo
1 Step ShutDown 1.01 Windows 95/NT Shareware

Časopis Computer

Autorun u CD-ROM? Už ne!

Potlačení této (někdy užitečné) funkce provedeme následujícím způsobem:
V ovládacích panelech zvolte Systém|Správce zařízení|CDROM|Vlastnosti. Poté zakažte funkci Automatické oznámení.

Časopis Computer

Skrytí ovládacích panelů

Chcete-li nezkušeným uživatelům skrýt některé položky ovládacích panelů, jejichž prostřednictvím by mohli měnit důležitá nastavení operačního systému a hardwaru, můžete tak učinit jednoduchou úpravou souboru control.ini, který naleznete v adresáři Windows. Z nabítky Start vyberte Spustit. Do pole Otevřít napište control.ini a stiskněte ENTER. Soubor control.ini se otevře v Poznámkovém bloku. Nyní do tohoto souboru přidejte sekci [don't load]. Pod tuto sekci vložte název souboru ovládacího panelu (viz tabulka), který chcete skrýt, a přiřaďte mu parametr no. Chcete-li tedy například skrýt ovládací panel Obrazovka, vložte řádek desk.cpl=no. Jedná se o soubory s příponou CPL, nacházející se v adresáři Windows. Soubor uložte a restartujte systém.

Timedate.cpl Datum a čas
Joy.cpl Herní zařízení
Password.cpl Hesla
Intl.cpl Místní nastavení
Modem.cpl Modemy
Inetcpl.cpl Možnosti sítě Internet
Access.cpl Možnosti usnadnění
Desk.cpl Obrazovka
Appwiz.cpl Přidat nebo odebrat programy
Powercfg.cpl Řízení spotřeby
Netcpl.cpl Síť
Sticpl.cpl Skenery a fotoaparáty
Telephon.cpl Telefonní subsystém
Main.cpl Klávesnice, Myš, Písma, Tiskárny
Mmsys.cpl Multimédia, Zvuky
Sysdm.cpl Systém, Přidat nový hardware

Časopis Computer

Změňte si titulek Internet Exploreru (verze 4/5)

Nelíbí se Vám titulek okna Internet Exploreru? Chtěli byste si ho změnit na něco inteligentnějšího, než je obligátní název Microsoft Internet Explorer? Řešení leží v editaci registrů, kterou tady v krátkosti popíšu.

Spusťte regedit a jděte do podklíče HKEY_LOCAL_MACHINE-Software- Microsoft-Internet Explorer-Main, a zde v pravé části přidejte novou textovou hodnotu(pravým tlačítkem do volného prostoru a zvolit Vytvořit- Nová textová hodnota) s názvem Window Title. Poté na ni poklepejte levým tlačítkem, a jako její hodnotu vyplňte požadovaný text titulku okna IE. Zavřete regedit a spusťte IE s novým titulkem.

Časopis PC WORLD

comments powered by Disqus