Hackerem sám sobě (2) - XSS

XSS je zkratka pro Cross-site Scripting (aby nedošlo k záměně s kaskádovými styly, používá se místo CSS zkratka XSS). U této techniky je snahou podstrčit stránkám svůj kód pomocí jakéhokoliv vstupu. Většinou se jedná o JavaScript, který například dokáže manipulovat s vašimi cookies a posílat citlivé údaje útočníkovi. Napadlo vás třeba, že se za neškodným avatarem může skrývat skript, který dokáže získat heslo z vaší nezabezpečené administrace?

Útok pomocí GET

Jistě víte, že data v proměnné $_GET jsou předávané skriptu přes adresní řádek. Pokud nemáme dostatečně ošetřené vstupy, můžeme třeba takto dostat do stránky jednoduchý JavaScript:

skript.php?email=%3C%73%63%72%69%70%74%3E%61%6C%65%72%74%28%27%58%53%53%27%29
%3C%2F%73%63%72%69%70%74%3E

Pokud se divíte, co je to za šifru, tak vězte, že to je řetězec <script>alert(''XSS'')</script> převedený do šestnáctkové soustavy. Celá adresa je pochopitelně na jeden řádek a pokud ji ve vhodném skriptu použijete do správné proměnné, tak se vám možná naskytne pohled na dialog s textem “XSS”. Když takovou díru objevíte, je už jen na vaší fantazii, co všechno by se dalo pomocí JavaScriptu udělat.

Útok pomocí POST

Tuhle metodu mám radši 🙂 Největší riziko představují komentáře, diskuse a podobné stránky, kde vložený kód do formuláře bude umístěn přímo do stránky. To pak jen přesměrování celé stránky je záležitost na pár sekund! Zkouška odolnosti formuláře může vypadat třeba takto:

Zkouška odolnosti formuláře proti XSS

Zvláště si všimněte obsahu kolonky “Web” - tento způsob spoléhá na programátora, který sice ošetřil text komentáře, ale zapomněl na předchozí textové pole. Různých kombinací takových kódů je hodně, několik jich i s popisem naleznete na výborné stránce XSS Cheat Sheet.

Jak se bránit

Nejlepší obranou je důsledně ošetřovat každý vstup, používejte proto funkce strip_tags a htmlspecialchars. Pokud nějaký skript vkládá data od uživatele do stránky, zakažte používání tagů script, iframe, embed, applet a object. Toho lze dosáhnout například pomocí regulárních výrazů. Zakázání potencionálně nebezpečných tagů však nestačí - je třeba ještě myslet na JavaScriptové události:

 • onAbort
 • onBlur
 • onChange
 • onClick
 • onDblClick
 • onDragDrop
 • onError
 • onFocus
 • onKeyDown
 • onKeyPress
 • onKeyUp
 • onLoad
 • onMouseDown
 • onMouseMove
 • onMouseOut
 • onMouseOver
 • onMouseUp
 • onMove
 • onReset
 • onResize
 • onSelect
 • onSubmit
 • onUnload

Obrana v Texy!

Texy! při standardním nastavení není chráněn proti XSS útoku! Řešení je naštěstí jednoduché - stačí Texy! přepnout do bezpečného módu (řešení pro Texy2):

TexyConfigurator::safeMode($texy);

V tomto režimu jsou povoleny pouze tagy a, acronym, b, br, cite, code, em, i, strong, sub, sup, q a small. Z atributů všech tagů je povoleno pouze href, title u odkazu a title v tagu acronym. Bohužel jsou v tomto režimu standardně vypnuty i kaskádové styly pomocí syntaxe Texy! - opět ale existuje řešení - stačí přidat následující řádek pod výše zmíněný:

$texy->allowedStyles = Texy::ALL;

HTTP Response Splitting

Vstupní data přicházejí do stránky i přes HTTP hlavičky, proto na ně nesmíme zapomenout. Představme si jednoduchou stránku vypisující identifikaci prohlížeče - mohlo by se zdát, že zde není co zkazit a stránka je bezpečná, ale zdání klame - útočník může jednoduše změnit identifikaci prohlížeče v hlavičce:

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://domena.cz/web-s-dirou.php");
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "<script>alert(''XSS'')</script>");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
echo curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Hlavičky se také dají jednoduše měnit pomocí rozšíření do Firefoxu LiveHTTPHeaders. Pak není nic jednoduššího, než třeba posílat stránce své cookies:

Cookie: email=moje+podvrzena+cookie

Obrana proti tomuto útoku spočívá opět v ošetření vstupních údajů pomocí funkcí strip_tags a htmlspecialchars.

Pokud jste všemu porozuměli, tak nyní už nezbývá nic jiného, než zkoušet všechny tyto typy útoků na své stránky - třeba se vám podaří najít díru a poté ji úspěšně záplatovat. Takže hodně štěstí při obranně proti zákeřným hackerům 😉.

comments powered by Disqus