MySensors s LoRa (RFM95)

Stejné zařízení jako pro LoRaWAN single-channel gateway lze použít v síti MySensors pro gateway i node. Využívá se tak technologie LoRa a lze dosáhnout velkých vzdáleností jako v síti LoRaWAN. Výhoda tohoto řešení je, že nemusíte porušovat specifikaci sítě LoRaWAN kvůli omezení na jeden kanál a jednotlivé zprávy lze navíc šifrovat.

#define MY_RADIO_RFM95
#define MY_RFM95_FREQUENCY (RFM95_868MHZ)
#define MY_RFM95_MODEM_CONFIGRUATION RFM95_BW31_25CR48SF512
#define MY_RFM95_IRQ_PIN 15
#define MY_RFM95_CS_PIN 16
iot  esp8266 

Viz také

comments powered by Disqus