MySensors s LoRa (RFM95)

Stejné zařízení jako pro LoRaWAN single-channel gateway lze použít v síti MySensors pro gateway i node. Využívá se tak technologie LoRa a lze dosáhnout velkých vzdáleností jako v síti LoRaWAN. Výhoda tohoto řešení je, že nemusíte porušovat specifikaci sítě LoRaWAN kvůli omezení na jeden kanál a jednotlivé zprávy lze navíc šifrovat.

#define MY_RADIO_RFM95
#define MY_RFM95_FREQUENCY (RFM95_868MHZ)
#define MY_RFM95_MODEM_CONFIGRUATION RFM95_BW31_25CR48SF512
#define MY_RFM95_IRQ_PIN 15
#define MY_RFM95_CS_PIN 16
iot  esp8266 

LoRaWAN single-channel gateway

Levná jednokanálová LoRaWAN gateway s WeMos D1 ESP8266 a RFM95. Pozor! Použití v LoRaWAN síti je velmi omezující, nehodí se ani na testování, spíše toto řešení nedoporučuji. Síť LoRaWAN totiž používá 8 kanálů a tento modul umí využívat jen jeden. Koncové zařízení navíc musí dle specifikace po každém zavysílání náhodně změnit kanál. Většinou ani nelze modem donutit, aby pracoval pouze na jednom kanále. Pak nezbývá než udělat vlastní firmware a de facto porušovat specifikaci. [Pokračování]
iot  esp8266